| ผลิตภัณฑ์ดีๆ | ผลงานที่ผ่านมา |

เอกสารแนะนำ แค๊ทตาล๊อก หรือ ราคา                Down Load ฟรี !!!

ใบปลิวแนะนำสินค้า / Products Brochure
ชนิด
 ข้อมูลทางด้านเทคนิค / Description
Size (kb)
หน้า

"Pozidon" มินิ พีแอลซี รุ่น AF สำหรับงานทั่วไป  /  Mini PLC AF Series for general application
52 kb
2 หน้า

52 kb
2 หน้า

 
xxx kb
x หน้า

 

 xxx kb

x หน้า
xxx kb
x หน้า

ขอ้มูลแสดงนำเสนอ / Slide power point presentation
ชนิด
 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ / Products Description
Size (kb)
หน้า

Low Voltage Induction Motor for industrial 220 V...690 V
xxx kb
4 หน้า
Miduim Voltage Induction Motor for industrial 3.3 kV...11 kV
xxx kb
 

Low Voltage Soft Starter 220 V...690V
xxx kb
4 หน้า

Miduim Voltage Soft Starter 3.3 kV...11kV
xxx kb
x หน้า

Low Voltage Variable Speed Drives (VSDs) Inverter 220 V....690 V
xxx kb
 

Miduim Voltage Variable Speed Drives (VSDs) Inverter 3.3 kV...11kV
xxx kb
x หน้า
 
 
 
 

5.8 Mb
 

ขบวนการ และการนำไปใช้งาน / Process & Application
ชนิด
 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ / Products Description
Size (kb)
หน้า

Extruder System
9.0 Mb
 

ผลงานที่ผ่านมา วิดีโอ / Video Reference
ชนิด
 รายละเอียด / Detail
Size (kb)
หน้า

2.0 Mb
 

3.2 Mb