OLI MOTOR VIBRATOR

รายละเอียด
ขนาดของมอเตอร์เขย่า คือผลลัพธ์ที่มาจากประสบการณ์กว่า 40 ปี ของเทคโนโลยีการเขย่าสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก มอเตอร์เขย่าของ OLI สามารถรับประกันการใช้งานได้เป็นระยะเวลา 2 ปีในส่วนของชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้า พิถีพิถันในการเลือกใช้ส่วนประกอบ (เกินขนาดของ SKF Bearing) และได้รับการรับรองระดับสูงในความแม่นยำในการผลิตอีกด้วยการทำงาน

MVE มอเตอร์เขย่าถูกประยุกต์ใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยในการไหลของวัตถุ ใช้คัดแยกวัสดุ ใช้ลำเลียงวัสดุ ใช้ทำความสะอาด ใช้ในการบีบอัด เป็นต้น

  ประสิทธิภาพ และ เทคนิคการใช้งาน

 • มีมอเตอร์ที่ป้องกัน ตามมาตรฐาน IP 66 - NEMA 4
 • Insulation class: F
 • สามารถปรับความถี่ในการสั่นได้
 • แรงดันที่ใช้: 230/400 V, 50 Hz (264/460 V, 60 Hz)
 • 750 - 1,000 - 1,500 - 3,000 R.P.M. (900 - 1200 -1800 - 3600 R.P.M.)
 • มาตรฐาน ATEX ExII3D certified
 • มาตรฐาน ETL (UL-CSA) Class II Div 2
 • มีมาตรฐาน ATEX Exd II 2 GD ที่เพิ่มระบบความปลอดภัย
 • ราคาคุ้มค่าและสินค้ามีคุณภาพ

   

  .


Refer : :
www.wamgroup.com